Tenderspot Circulair 01-01-2018

Het platform "Tenderspot Circulair" moet de verzamelplaats worden van alle vraag en aanbod met betrekking op circulaire producten én circulaire vraagstukken.

De ambitie is duidelijk; in 2050 moet Nederland een volledige circulaire economie hebben. Wij als bouwsector hebben hier een grote verantwoordelijkheid in, dat blijkt wel als je hoort dat we méér dan de helft van alle grondstoffen in Nederland gebruiken. Stap 1 is voor ons genomen, namelijk het concreet maken van de ambitie. De volgende stappen moeten wij als bouwsector echter zelf inrichten, en laten we onszelf niet wijsmaken dat het waarmaken van deze ambitie een 2-stappen plan is! Wij zijn ervan overtuigd dat deze ambitie waar te maken is, maar dat het zal moeten gaan in kleine en concrete stappen.

De eerste stap die wij hebben gezet is het ontwikkelen en uitrollen van Tenderspot. Door de infra wereld in staat te stellen vraag en aanbod bij elkaar te brengen wordt een eerste essentiële stap gezet naar een volledig circulaire economie. Het is ondertussen tijd voor de volgende stap en dat is een platform waar naast de actuele circulaire vraag en aanbod in de markt ook de circulaire vraagstukken inzichtelijk worden gemaakt. En waarom juist de nadruk op de vraagstukken? Omdat een volledig circulaire economie vraagt naar producten en oplossingen die nog niet bestaan! Om de best mogelijke oplossing te vinden voor deze vraagstukken is het volgens ons essentieel dat zoveel mogelijk partijen in de markt de kans krijgen om mee te denken aan een oplossing.

Tenderspot Circulair is vooralsnog een theoretisch concept echter hebben we de benodigde software al ontwikkeld. Momenteel zijn we op zoek naar partners om ons idee voor dit platform te fine-tunen en vervolgens te implementeren. Is je interesse gewekt? Neem dan snel contact met ons op!