Diensten

Consul Infra Group B.V. is in staat om professionele ondersteuning te verlenen aan uw bedrijf of organisatie. Op deze pagina ziet u een korte samenvatting van enkele specialismen die wij U kunnen bieden. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen.

Projectmanagement

Ons team bestaat uit een aantal mensen met ruime ervaring in alle lagen van het projectenmanagement, we zijn daardoor in staat uw projecten kundig te ondersteunen in de meest diverse rollen. Onze mensen hebben functies bekleed zoals o.a. uitvoerder, werkvoorbereider, omgevingsmanager, contractmanager en projectleider. In deze functies hebben we onze mensen ervaring opgedaan met zowel RAW als UAV-GC contracten en zijn ze betrokken geweest bij zowel kleine projecten (<100.000euro) als hele grote (>100 miljoen euro).

Naast project management is Consul Infra gespecialiseerd in interim management binnen de totale supply chain. Onze experts hebben ruime ervaring in het aansturen van teams (>12 FTE) en processen. Dit kan variëren van inkoop en sourcing processen tot executie (inclusief facturatie & betalingen). Deze allround ervaringen en kennis geeft u de mogelijkheid om te focussen waar u goed in bent!

Procesmanagement

Consul infra is gespecialiseerd in het het analyseren en verbeteren van alle soorten operationele processen. Onze experts hebben ruime ervaring met procesanalyses in verschillende processen binnen het directe werkveld maar ook daar buiten. Een kleine greep uit deze ervaringen, het optimaliseren van: inkoopprocessen, supply chains, productieprocessen, administratieve processen en processen op het gebied van HR. Bent u benieuwd welke verbeteringen er mogelijk zijn binnen uw processen, wij helpen u verder!

Tendermanagement

Wij bieden u specialistische kennis voor tenderteams. We ondersteunen uw bedrijf c.q. werknemers met tendermanagement, calculatie en planning. Hierdoor ontstaat er structuur en optimalisatie in dit unieke proces. Ook zijn we gespecialiseerd in het leveren van gerichte input voor het opstellen en het evalueren van EMVI plannen, onze sterke kant hierin is het bedenken van unieke maar uitvoerbare plannen terwijl de kosten niet uit het oog worden verloren.

Planuitwerking

Om tot een definitief ontwerp te komen met een daarbij behorend bestek dienen een aantal zaken de benodigde aandacht te krijgen, denk dan aan een vooronderzoeken, terreinmetingen, een eventueel omgevingsontwerp en de technische planuitwerking. Bij elk van deze essentiële stappen kunnen onze mensen u begeleiden of zelfs geheel ontzorgen.

Directievoering en toezicht

Tijdens de uitvoering van een werk kunnen onze mensen u ondersteunen met het toezicht en de directievoering. Onze mensen hebben allen jarenlange ervaring met de voorbereiding en uitvoering van multidisciplinaire civieltechnische werken van elke omvang, zowel met werken welke onder de RAW systematiek vallen als werken die onder UAV-GC contractvoering vallen. Tevens is er ook genoeg ervaring met bijzondere stakeholders als RWS, ProRail, Tennet, Airsite enz. in huis.