Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.


Loading...

Stichting Consul

Al jaren zien we dat het in de Infra branche lastig is om geschikt personeel te vinden. Daarnaast leren de ervaringen ons dat de studentenaantallen binnen relevante opleidingen teruglopen. Hierdoor zien opleidingen zich steeds meer genoodzaakt om keuzes te maken in het lesprogramma. Opleidingen ‘verbreden’ om een grotere groep studenten aan te spreken, maar verliezen daardoor branche specifieke diepgang. Een steeds groter wordend probleem dat niet alleen door het onderwijs kan worden opgelost, maar ook een aanpak vraagt vanuit de branche.

Om hier onze verantwoordelijkheid in te nemen zijn wij gestart met stichting Consul. Een stichting met een driedelig doel:

- Het verdiepen van het bestaande civieltechnisch (HBO)onderwijs;

- Het optimaal laten aansluiten van het civieltechnisch onderwijs op het werkveld;

- Het aantrekkelijker maken van het vakgebied voor studenten.
 
De stichting wil deze doelen gaan bereiken door onder andere de inzet van gastdocenten, het beschikbaar stellen van leermiddelen en meetapparatuur, ondersteuning bieden bij stages en afstudeertrajecten en het organiseren van kennissessies, workshops en events. Door het werkveld en relevante kennis dichter bij de studenten te brengen slaan we de noodzakelijke bruggen tussen onderwijs en werkveld.

Als initiator van Stichting Consul wil Consul Infra graag een duurzame impuls geven aan dit initiatief door jaarlijks 25% van de winst te doneren aan de stichting.

Bent u ook benieuwd welke mogelijkheden er voor u zijn om de stichting te ondersteunen en met welke activiteiten wij in 2021 gaan starten? Neem dan contact op met Maikel Schroën op tel: 06 11 08 75 92 of Guido Batens op tel: 06 11 92 08 67. Houdt tevens onze website en social media goed in de gaten!