Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.


Loading...

Consul Infra op de voorpagina!

0ae46e7e-e139-11e9-b284-3be71e3d1856_web_scale_0.0636574_0.0636574__

Bouw hard getroffen door chemisch stofje (Voorpagina De Limburger 28-9-2019)

Een piepklein chemisch stofje, PFAS, veroorzaakt net zoveel onrust in de bouw als de stikstofproblemen. De 18 grondbanken in Limburg weigeren nog grond in te nemen. Bouwprojecten worden stilgelegd, uitgesteld of lopen weken vertraging op. Iedere kuub grond moet voortaan vóór transport worden onderzocht op de minieme aanwezigheid van ziekmakende PFAS-stofjes. Dikke kans dat er meer worden aangetroffen dan is toegestaan.
De crisis door PFAS-stofjes raakt de grond- weg- en waterbouw sector hard. Sinds in juli het ministerie van Infrastructuur strenge regels uitvaardigde voor de omgang met grond of bagger waar een fractie PFAS in zit, is de branche in paniek. Het probleem raakt zelfs particulieren die een vijver hebben gegraven. Ze raken de grond niet meer kwijt, of betalen daar de hoofdprijs voor.

Kanker

PFAS is een verzamelnaam voor zesduizend verschillende stoffen die worden gebruikt in antiaanbakpannen, waterafstotende kleding en brandblussers. In hogere concentraties kunnen de stofjes bij mensen de weerstand verminderen of vruchtbaarheidsproblemen, leverschade of kanker veroorzaken. Het probleem is dat PFAS niet afbreekbaar is en zich in het lichaam ophoopt. Het spul wordt inmiddels overal aangetroffen in de bodem en de natuur.

Gekeurd

Het ministerie heeft nu bepaald dat in een kilo droge grond hooguit 0,1 microgram PFAS mag zitten. Die norm is zo streng dat baggeraars geen kant op kunnen met hun grond. Limburgse grondbanken – bedrijven die grond inkopen, opslaan en verwerken – weigeren grond in te nemen. Grondverzetbedrijven zijn stilgevallen of zagen hun omzet de afgelopen maanden halveren. Jean L’Ortye van de gelijknamige grondbank zegt dat voorheen grond werd ingenomen op basis van bodemkwaliteitskaarten van gemeenten. Die zijn nu niet meer bruikbaar. Alle grond moet worden gekeurd. De financiële risico’s op afkeuring van 2000 ton grond belopen al snel 1,5 à 2 ton.

Miljard misgelopen

Vanaf komende dinsdag mag geen kuub grond meer worden verplaatst zonder dat de aanwezigheid van PFAS is onderzocht. Dat is duur en bovendien zijn er tijdelijk slechts een paar laboratoria die dat kunnen. Dat leidt tot lange wachttijden. Volgens Rene Meyboom, regiomanager van Bouwend Nederland afdeling Zuid, lopen weg- en waterbouwprojecten inmiddels vier à vijf weken vertraging op. Een wegproject in Ransdaal is bijvoorbeeld uitgesteld. In drie maanden is de bouwsector al bijna een miljard euro omzet misgelopen.

Zorgen

Volgens Maikel Schroën van Consul Infra is schone grond schaars en duur geworden. Terwijl vroeger grond naar de Grensmaas werd gebracht, mag dat nu niet meer. De provincie maakt zich grote zorgen over de voortgang van grote infrastructurele projecten langs de Maas. Gedeputeerde Hubert Mackus: „We hebben de handen vol aan de stikstofproblemen, PFAS kunnen we er niet bij hebben.”

Meyboom hoopt dat de overheid snel een oplossing biedt door de norm voor PFAS-deeltjes aanmerkelijk te versoepelen. Dinsdag gaan de Nederlandse bouwers en baggeraars daarover praten met staatssecretaris Stientje van Veldhoven.